Regulamin porządku domowego

Załącznik do uchwały Nr …

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

1. Wszyscy mieszkańcy oprócz dbałości o posesję, zobowiązani są do wzajemnej pomocy i niezakłócania spokoju innych mieszkańców.
2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. W tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócać ciszę i spokój użytkownikom innych lokali, słuchać głośnej muzyki lub w inny sposób powodować zakłócanie spokoju i ciszy.
3. Remonty mieszkań mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 do 19:00.
4. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach  od 8:00 do 19:00.
5. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi. Ich właściciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych, między innymi do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie nieruchomości oraz do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Zabrania się nadmiernej hodowli zwierząt w lokalach.
6. Balkony powinny być utrzymane w czystości a skrzynki na kwiaty powinny być dobrze umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Zabudowa balkonów wyłącznie za zgodą Wspólnoty.
7. Zabrania się zabawy dzieciom w klatkach schodowych.
8. Zwracać uwagę aby dzieci nie niszczyły ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku, urządzeń w piaskownicy, zieleni wokół i na posesji w piaskownicy.
9. Zabrania się gry w piłkę w piaskownicy i na całej posesji
10. Piaskownica przeznaczona jest dla dzieci w wieku do lat 7 pod opieką rodzica (opiekuna dorosłego).
11. W pomieszczeniach gospodarczych, korytarzach, przejściach w piwnicy nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli, zbędnych mebli oraz materiałów łatwo palnych, cuchnących środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz butli z gazem.
12. Pomieszczenia wspólne należy utrzymywać w czystości i porządku a korzystając z nich należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
13. Niedozwolone jest zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na własny użytek w pomieszczeniach piwnicznych oraz prowadzenia w nich działalności usługowej lub produkcyjnej.
14. Parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych.
15. Zabrania się trwałego parkowania na terenie nieruchomości samochodów ciężarowych lub pojazdów specjalnych.
16. Zwraca się uwagę na ograniczenie prędkości na terenie nieruchomości a wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdu obciążają właściciela lokalu, który spowodował szkodę.
17. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów w pomieszczeniach wspólnych budynku; klatkach schodowych, piwnicach i korytarzach.
18. Zabrania się grillowania na balkonach.
19. Kosztami napraw zniszczeń będą obciążani sprawcy dewastacji.

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem jego zatwierdzenia.