Bezpieczeństwo danych osobowych i polityka cookies

§ 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej administrator) jest „DOM EŁCKI” Spółka z o.o., ul. M. M. Kolbe 3 lok. U1,  19-300 Ełk,

Administrator wprowadza politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

„Użytkownik” to osoba odwiedzająca stronę internetową https://domelcki.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „serwisem”.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:

  1. Jeśli użytkownik wysyła do Administratora wiadomość bezpośrednio na adres e-mail lub wykonuje połączenie telefoniczne. To dane są przetwarzane w zakresie i celu związanym z żądaniem Użytkownika np. w celu odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane lub wykonania jakiejś czynności na polecenie Użytkownika.
  2. W zakresie i celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis.
  3. W celu analizy czy Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Administratorem oraz w celu marketingowym i przedstawienia jego usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu Administratora i jego usług, a także analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej. W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane Użytkowników nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów do tego upoważnionych. Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem ) danych osobowych, podmioty zajmujące się administrowaniem i obsługa techniczną Serwisu oraz dostawcy narzędzi służących do analityki Portalu. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

W zakresie prowadzenia działań marketingowych przez Administratora do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Administratorem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

W zakresie korzystania z usług Serwisu do momentu zakończenia korzystania z usługi oraz czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i obowiązków prawnych wynikających z korzystania z usługi.

Użytkownik ma prawo dostępu oraz przenoszenia swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia.

Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, w przypadku nie podania danych Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na zadane pytanie lub wykonać czynności poleconej przez Użytkownika.

W celu skorzystanie z praw Użytkownik powinien wysłać wiadomość pod adres e-mail: biuro@dom-elcki.pl

§ 2. Polityka cookies

Serwis tak, jak każda inna strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do:

Monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej.

Do celów statystycznych, w szczególności umożliwienia analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu, korzystając z narzędzi Google Analytics, Google Tag Manager, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.

Pliki cookies stosowane są, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „DOM EŁCKI” Morusiewicz Spółka Jawna.  w celu optymalizacji działań.

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane dla Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Na stronie Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator informuje , że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie ustawienia: Funkcji przeglądarki internetowej, funkcji w ramach systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika lub zainstalowania zewnętrznych programów służących do tego celu.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje jak usunąć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Zamiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Podobne skutki może spowodować wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

W przypadku pytań dotyczących Polityki prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: biuro@domelcki.pl